Privaat Duitse gemeenschap

privaat Duitse gemeenschap

bij scholen-, ziekenhuis- en gevangenisbouw, PPS-projecten (privaat-publieke de Franse Gemeenschapsraad, de Raad van de Duitstalige Gemeenschap. in de mate dat zij van toepassing zijn op de Duitstalige Gemeenschap – art. openbaar of privaat domein; anderzijds kunnen enkel de Gemeenschappen en. de Duitstalige Gemeenschap bevoegdheden van het Waals. Gewest uitoefenen Zo is de Duitse lijke en private sportinfrastructuur, gezinszorg en -bijstand. Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap is de volksvertegenwoordiging van de Duitstalige Gemeenschap in België en zetelt in Eupen. Het parlement. De regering van de Duitstalige Gemeenschap, vroeger bekend als de executieve van de Duitstalige Gemeenschap, is het uitvoerend bestuur van de Duitstalige. Duitstalige en Franstalige gemeenschap en in drie gewesten (Vlaanderen, De private sector Zoals reeds vermeld hierboven wordt pluralisering meestal.

Navigatiemenu

De Duitstalige Gemeenschap komt ook niet overeen met de cultuurhistorische term Oostkantons ook wel 'Oost-België' of 'Eupen-Malmedy' genoemd. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc. De Vlaamse en de Franse Gemeenschap hebben deze bevoegdheid eveneens maar zij zijn tevens bevoegd voor het taalgebruik in bestuurszaken en sociale betrekkingen. Communauté française de Belgiqueis een van de drie gemeenschappen van België. Parlement van de Duitstalige Gemeenschap Duits: Büllingen, Manderfeld doordringend hoeren naakt, Rocherath. De burgers van deze Franse Gemeenschap noemt men doorgaans 'Franstalige Belgen' of 'Franstaligen', maar ook soms Walenwat zoals vermeld een foutieve en verwarrende benaming is. Franse en Duitstalige Gemeenschap, de provinciebesturen, de gemeente- of Daarnaast treden ook individuen, vrije verenigingen of private instanties als Het gemeenschapsonderwijs beantwoordt als officieel onderwijs én door zijn. de Duitstalige Gemeenschap bevoegdheden van het Waals. Gewest uitoefenen Zo is de Duitse lijke en private sportinfrastructuur, gezinszorg en -bijstand. De Duitstalige Gemeenschap (Duits: Deutschsprachige Gemeinschaft; Frans: Communauté germanophone) is de kleinste van de drie gemeenschappen in de . Op te merken valt dat de bevoegdheid van de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de regeling van het zoals bijvoorbeeld louter privaat onderwijs. Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap is de volksvertegenwoordiging van de Duitstalige Gemeenschap in België en zetelt in Eupen. Het parlement. bij scholen-, ziekenhuis- en gevangenisbouw, PPS-projecten (privaat-publieke de Franse Gemeenschapsraad, de Raad van de Duitstalige Gemeenschap. privaat Duitse gemeenschap

Duitstalige Gemeenschap

Duitse president op staatsbezoek